Påsen innehåller 68 brickor.

AAAAAAA EEEE III OOOO UUU Y Å ÄÄ ÖÖ BB DDD FF GGG HH KK LLLLL MM NNNN PP RRRRRR SSSS TTTTTTT V Z ??