Påsen innehåller 61 brickor.

AAAAA EEE III OOOO UUU Y Å ÄÄ ÖÖ BB DDD FF GGG HH K LLLL MM NNNN PP RRRRRR SSSS TTTTT V Z ??