Påsen innehåller 9 brickor.

AA I O U D F H K L N P R SS ?