Påsen innehåller 18 brickor.

EE OO Y B DDD F GG K LL M NN RR S T V Z ?