Påsen innehåller 35 brickor.

AA EEE I OO Y Å Ö B DDD F GGG KK LLLL M NN P RRRR SSS TTT V Z ?