Påsen innehåller 31 brickor.

AA EEE I OO Y B DDD F GGG KK LLLL M NN P RRR SS TTT V Z ?