Påsen innehåller 26 brickor.

EEE I OO Y B DDD F GG KK LLLL M NN RRR S TTT V Z ?