Påsen innehåller 53 brickor.

AAA EEE III OOO UU Y Å ÄÄ Ö B DDD FF GGG KKK LLLL M NNNN P RRRRRRR SSS TTTTTT V Z ?