Påsen innehåller 38 brickor.

AA EEE I OO U Y Å Ö B DDD F GGG KK LLLL M NN P RRRRR SSS TTTT V Z ?