Påsen innehåller 10 brickor.

E OO Y D F K LL NN RR S TT V