Påsen innehåller 24 brickor.

AA E I OOO U Y Ä Ö D G K L MM N P RRRR SS TTTTT V