Påsen innehåller 20 brickor.

A E OO Y Ä Ö D F GG K LL M NNN RRRR S TTT V