Påsen innehåller 14 brickor.

A E OO Y Ö D F K LL M NN RRR S TT V