Påsen innehåller 28 brickor.

AA E I OOO U Y Å Ä Ö D F GG H K L MM N P RRRR SS TTTTT V