Påsen innehåller 8 brickor.

E OO Y F LL NN RR S TT V