Påsen innehåller 5 brickor.

I O DD F H K N R SS T