Påsen innehåller 24 brickor.

A II OO U Å Ö C DD F H K LL M N RRRR SSSSSS TTT