Påsen innehåller 20 brickor.

A II O U C DD F G H K LL M N RRRR SSSSS TT