Påsen innehåller 29 brickor.

A E II OO U Y Å Ö C DDD F HH K LL M NN RRRR SSSSSS TTT