Påsen innehåller 43 brickor.

AAA EEE II OOO U Y ÅÅ Ö C DDD F G HH KK LLL M NNN RRRR SSSSSSS TTTTT Z