Påsen innehåller 34 brickor.

A EE II OOO U Y Å Ö C DDD F G HH K LLL M NN RRRR SSSSSS TTT Z