Påsen innehåller 26 brickor.

A II O UU Y Å C D H K LLL M NNN P RRRR SSSS TTT Z ?