Påsen innehåller 38 brickor.

AAA III OO UUU Y Å C DDDD H K LLLLL MM NNN P RRRR SSSS TTT X Z ?