Påsen innehåller 30 brickor.

AAA II O UU Y Å C D H K LLLL M NNN P RRRR SSSS TTT X Z ?