Påsen innehåller 59 brickor.

AAAAAA EE IIII OOO UUU Y ÅÅ C DDDD FF H J KK LLLLL MMM NNN P RRRRRRR SSSSSS TTTTT V X Z ?