Påsen innehåller 20 brickor.

A O UU Y Å C H K LL M NN P RRR SSSS TTT Z ?