Påsen innehåller 46 brickor.

AAAAA IIII OO UUU Y Å C DDDD F H K LLLLL MM NNN P RRRRRR SSSSS TTTT X Z ?