Påsen innehåller 21 brickor.

AAA II OO U Ä Ö DDD H K MM NNN RRR SSS T X