Påsen innehåller 50 brickor.

AAAAAA EE III OO U Å Ä ÖÖ B DDD F GG HH KK LLL MMM NNN RRRRR SSSSSSS TTT V X Z ?