Påsen innehåller 12 brickor.

AAA II O U Ä Ö D MM NN RRR S T