Påsen innehåller 26 brickor.

AAA E II OO U Ä Ö DDD G H K MM NNN RRR SSSS TT X Z