Påsen innehåller 42 brickor.

AAAAA EE II OO U Å Ä ÖÖ B DDD F G H KK LL MMM NNN RRRR SSSSSS TTT X Z ?