Påsen innehåller 45 brickor.

AAAAA EE II OO U Å Ä ÖÖ B DDD F G HH KK LLL MMM NNN RRRR SSSSSSS TTT X Z ?