Påsen innehåller 27 brickor.

AA EEE UUU Y Ö DDDD F GG HH KK L MM N RRR SSS T V Z