Påsen innehåller 30 brickor.

AA EEE O UUU Y Ä Ö DDDD F GG HH KK L MM N RRR SSS TT V Z