Påsen innehåller 52 brickor.

AAA EEEEE I OOO UUU Y Ä ÖÖ C DDDD F GGG HH KKK LLL MMM NNN RRRRRR SSSS TTTT V Z ?