Påsen innehåller 18 brickor.

A EE UUU Y Ö DDD F G KK L M N RRR SS T Z