Påsen innehåller 33 brickor.

AA EEEE O UUU Y Ä Ö DDDD F GG HH KKK L MM N RRRR SSS TT V Z