Påsen innehåller 48 brickor.

AA EEEEE I OOO UUU Y Ä ÖÖ C DDDD F GGG HH KKK LL MM NN RRRRRR SSSS TTTT V Z ?