Påsen innehåller 13 brickor.

A E OOO U Ä D G L M N P SS TTT V ?