Påsen innehåller 21 brickor.

A EE I OO U Ä B D G L M NNN P SSSS TTT VV ??