Påsen innehåller 16 brickor.

EE I OO U Ä B D G M NNN P SSS TT V ??