Påsen innehåller 6 brickor.

OO U Ä D G M SS TT V ?