Påsen innehåller 36 brickor.

AA EEE II OOO UUU Ä Ö B DD GG K L MMM NNN P R SSSSS TTTT VV ??