Påsen innehåller 26 brickor.

AA EE I OO UU Ä B DD GG L M NNN P R SSSS TTT VV ??