Påsen innehåller 16 brickor.

AAA EE O U Å Ä F G H KK MM RR S TT V X