Påsen innehåller 22 brickor.

AAA EE O UU Å ÄÄ F G H KK L MM RRR SS TTT V X