Påsen innehåller 46 brickor.

AAA EEEE I UU Y ÅÅ ÄÄ Ö C DDDD FF G H J KK LL MM NNN P RRRRR SSS TTTTT VV X Z