Påsen innehåller 27 brickor.

AAA EE I O UU Å ÄÄ DD F G H KK L MM RRR SS TTTT VV X