Påsen innehåller 4 brickor.

A O Å Ä H K M R S V X